Preview Mode Links will not work in preview mode

Enneagrammet Next Level podcast


Jul 15, 2021

Denne episode er en spørgetime fra facebookgruppen Enneagrammet Next Level - vi der bruger enneagrammet.

Spørgsmålene lyder i dag blandt andet: 

- Hvordan integrerer vi de typer, vi er allermindst af? Og hvordan ved vi, hvilke typer det er?

- Bruger vi skyggebegrebet forkert i dag?

- Er enneagramtyperne egentlig et negativt eller positivt fænomen?

- Hvordan kommer instinkterne til udtryk?

- I den ene typebeskrivelse er jeg overlever. I en anden test og beskrivelse er jeg blind i overlever. Hvordan hænger det sammen?

- Findes der sjældne typer? Eller findes der lige mange mennesker af hver type?