Preview Mode Links will not work in preview mode

Enneagrammet Next Level podcast


Jun 24, 2021

Denne episode er en spørgetime fra Facebook, hvor medlemmerne af Enneagrammet Next Level - vi der bruger Enneagrammet har haft mulighed for at stille spørgsmål live og få svar fra Flemming Christensen. 

Du må spørge om alt, og i denne spørgetime handler det især om relationer og kærlighed - men også om, hvordan man kan bruge Enneagrammet, når der er psykisk sårbarhed på spil.

Du får blandt andet svar på: 

- Kan Enneagrammet have noget at sige om, hvordan typerne passer sammen i et kærlighedsforhold?
- Hvordan kan man som 8'er være sårbar i romantiske relationer?
- Hvilke krav stiller type 2 og 6 til deres relationer?
- Kan måden at tale på signalere noget om typerne? 
- Kan typerne manifestere sig i personers fysiske fremtoning? 
- Kan man stole på en test, man har taget, når man er depressiv
- Hvordan hænger Enneagrammet og diagnoser sammen?

Og mange flere gode spørgsmål og svar. 

Hvis du vil have samme mulighed for at spørge Flemming direkte, så meld dig ind i facebookgruppen her: https://www.facebook.com/groups/viderbrugerenneagrammet