Preview Mode Links will not work in preview mode

Enneagrammet Next Level podcast


Apr 15, 2021

Er jeg for ambitiøs på andres vegne?
 
Tænk, hvis det moderne menneske slet ikke har rum til at have en praksis. Har moderne mennesker tid og rum til at stoppe op og fundere. Er jeg i gang med at udleve mit design? Er jeg tro overfor mig selv lige nu? Er jeg i gang med at skabe værdi for andre sammen med andre lige nu?

Flemming Christensen reflekterer i denne episode over, om det moderne menneske stadig har tid og lyst til at dykke med i selvudviklingen og den indre refleksion.  

Han er splittet mellem sin tvivl om, hvorvidt han er for ambitiøs og abstrakt og sin dybe tro på, hvor meget det vil gavne os alle sammen, at folk de hviler mere i sig selv. 

Aktuelt kursus: https://thinkaboutit.dk/typerne-i-enneagrammet/