Preview Mode Links will not work in preview mode

Enneagrammet Next Level podcast


Mar 17, 2021

Gurdjieff mente, at du skal være i kontakt med alle tre centre, hvis du vil have et gennembrud med din personlige udvikling.

Hvis du har balance i ét center - uanset hvilket center, og uanset hvor du hører til i Enneagrammet - så har du indsigt. Så er du ved at forstå, at der er noget på spil.

Har du kontakt til to centre - uanset hvilke to - så er du ved at være klar til at lave en forandring. Så kan du sætte noget i bevægelse.

Og har du kontakt til alle tre - og det er en smule svært - så har du mulighed for et gennembrud med din personlige udvikling. 

Det bryder med den måde, man klassisk set taler om Enneagrammet på, hvor typerne er inddelt i hoved-, hjerte- og kropstyper.

Sådan tænkte man det ikke oprindeligt. For Gurdjieff handlede det om balance i kroppen. Om at være fysisk til stede lige her, lige nu. 

D. 8. april 2021 starter vores nye grundkursus i Enneagrammet, hvor du vil træne hver eneste Enneagramtype i detaljer.
Læs mere om kurset her: https://thinkaboutit.dk/typerne-i-enneagrammet/